سردار نظری
12075168_398

گزارش کمیسیون اصل نودم

گزارش کمیسیون اصل نود مجلس در خصوص وقایع 17 و 18 تیرماه

تبرئه شد

گزارش واحد مرکزی خبری از تبرئه سردار نظری در خصوص وقایع 17 و 18 تیرماه 78

حذف صفحه اینستاگرام

آزادی بیان آمریکایی..!

صفحه سردار فرهاد نظری با نیم میلیون دنبال کننده توسط اینستاگرام حذف شد .

تصاویر و خاطرات خود با سردار نظری را از طریق فرم ارسال فرمایید تا در این سایت منتشر شود . 

پیمایش به بالا